Guide till CE märkning av personlig skyddsutrustning

Publicerad den Lämna en kommentar

Guide till CE märkning av personlig skyddsutrustning

Solglasögon, hörselskydd, arbetskläder och andra typer av personlig skyddsutrustning måste vara korrekt CE märkta i enlighet med kraven under förordning (EU) 2016/425. Denna förordning betecknas oftast på engelska som Personal Protective Equipment (PPE) regulation. För att möta kraven under förordning (EU) 2016/425 så måste produkten också testas, samt vara korrekt dokumenterad.
Fortsätt läsa Guide till CE märkning av personlig skyddsutrustning

CE märkning vid import av maskiner: En komplett guide

Publicerad den Lämna en kommentar

CE märkning vid import av maskiner: En komplett guide
Vi kontaktas regelbundet av svenska företag som planerar att importera maskiner från Kina och andra länder. Detta motiveras oftast med att det är betydligt billigare att köpa maskiner från exempelvis Kina, men det innebär också att mer kan gå fel när det gäller CE märkning.

Det som ofta sker är att leverantörerna skickar en stor mängd “certifikat” som ofta ser trovärdiga ut. Dock finns det en uppsjö med CE dokument som är utfärdade på falska grunder.

I denna artikel tittar vi närmare på vilka krav som råder för maskiner, och vad du som importör kan göra för att kontrollera att maskinen är korrekt CE märkt. Vi utgår ifrån maskinförordningen (EU) 2023/1230 – vilket på engelska är känt som Machinery Regulation (EU) 2023/1230.
Fortsätt läsa CE märkning vid import av maskiner: En komplett guide

Vad är CE certifiering?

Publicerad den Lämna en kommentar

ce-certifiering
Det finns ett flertal dokument som uppges vara CE certifikat, som på något sätt styrker att produkten är korrekt CE märkt och möter EU kraven. Många av dessa CE certifikat är dock inte på något sätt officiella dokument som styrker att produkten är korrekt CE märkt.

Därtill är det väldigt vanligt med falska CE certifikat. Att använda sådana dokument som bevis för CE märkning kan vara katastrofalt både för företaget men också för konsumenter som utsätts för risk.
Fortsätt läsa Vad är CE certifiering?

EU regler för batterier

Publicerad den Lämna en kommentar

Batterier
Batterier som importeras eller tillverkas för att säljas i Sverige och övriga EU måste möta omfattande krav på märkning och dokumentation – inom ramen av förordning (EU) 2023/1542. Denna förordning är på engelska känd som Battery Regulation (EU) 2023/1542.

Därtill finns krav på att batterier måste möta höga säkerhetskrav och producentansvar, vilket vi täcker i denna guide.
Fortsätt läsa EU regler för batterier

Vad är teknisk dokumentation?

Publicerad den Lämna en kommentar

teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation har länge varit obligatoriskt för CE märkta produkter, men kommer sannolikt bli ett krav för alla konsumentprodukter under 2024. Rent praktiskt måste företag sammanställa en summering på ritningar, komponentlistor, testrapporter, EU föräskran, och andra dokument som styrker att produkten möter gällande EU krav.

Fortsätt läsa Vad är teknisk dokumentation?

Krav på märkning av produkter

Publicerad den Lämna en kommentar

produkt markning

Märkningskrav är obligatoriska för praktiskt taget alla produkter som säljs i Sverige och övriga EU. I vissa fall handlar det om att enbart ange produktnamn och företag, men i andra fall måste specifika symboler finnas med på produkt och förpackning.

Därtill kan flera olika direktiv och förordningar som täcker märkningskrav vara applicerbara på en och samma produkt. Detta gör det svårt att få en överblick på alla märkningskrav som måste mötas.

I denna guide listar vi en stor del av de märkningskrav som idag finns i Sverige och övriga EU.
Fortsätt läsa Krav på märkning av produkter

CE märkning av leksaker

Publicerad den Lämna en kommentar

CE märkning av leksaker
Alla leksaker som importeras eller tillverkas för försäljning i Sverige må
ste vara CE märkta. Dock finns det strikta krav som måste uppfyllas för att CE märkningen skall appliceras. I praktiken handlar det ofta om att sammanställa dokumentation, filer för märkning av produkt, och se till att leksaken går igenom tester.

I denna artikel tittar vi närmare på hur CE märkning av leksaker fungerar i praktiken inom ramen av leksaksdirektivet (2009/48/EG), samt vilka produkter som defineras som leksaker. Jag har i artikeln utgått ifrån att du antingen är en tillverkare, eller importerar leksaker med antningen er design eller ert varumärke – vilket enligt direktivet gör att ni har samma ansvar som tillverkare.
Fortsätt läsa CE märkning av leksaker

CE märkning av elektriska produkter

Publicerad den Lämna en kommentar

CE märkning av elektriska produkter
Elektriska produkter måste i praktiken alltid vara CE märkta. Dock finns det flera direktiv som täcker CE märkning täcker bland annat tungmetaller, elektromagnetiska störningar, elsäkerhet, trådlös kommunikation, batterier och energieffektivitet.

Något som kan göra saken än mer komplicerad är att du som tillverkare eller importör kan behöva ta många olika direktiv i åtanke – för samma produkt.

I denna artikel förklarar vi CE märkning av elektriska produkter kan fungera i praktiken. Jag fokuserar främst på krav för tillverkare – inklusive importörer som beställer produkter med eget varumärke. För att göra det lite mindre komplicerat använder jag också EMC direktivet som huvudsakligt exempel.
Fortsätt läsa CE märkning av elektriska produkter

Vad är RoHS direktivet?

Publicerad den Lämna en kommentar

RoHS
RoHS direktivet (2011/65/EU) sätter gränsvärden för tungmetaller och kemikalier i elektronik. Att sälja elektronik som innehåller halter av tungmetaller och kemikalier som överstiger satta gränsvärden kan leda till säljförbud och böter. Således är det viktigt att säkerställa att produkten möter RoHS, vilket ofta sker genom att samla in testrapporter eller att boka in labbtester.

Därtill täcker RoHS krav på CE märkning, spårbarhet, EU försäkran och teknisk dokumentation.
Fortsätt läsa Vad är RoHS direktivet?

Vad är EMC direktivet?

Publicerad den Lämna en kommentar

EMC direktivet
Elektrisk och elektronisk utrustning kan störa andra enheter i närheten. Stora digitala skärmar kan till exempel störa radiosignaler i hamnar eller industriområden, vilket kan vara katastrofalt och leda till återkall och säljförbud. Hemelektronik kan också orsaka störningar i mindre skala – till exempel i ditt vardagsrum.

För att möta kraven inom EMC direktivet (2014/30/EU) måste produkten möta kraven inom en eller fler harmonisierade standarder. Därtill finns krav på CE märkning, EU försäkran, spårbarhet och teknisk dokumentation.
Fortsätt läsa Vad är EMC direktivet?