Regler för Bisfenol A i konsumentprodukter i Sverige

Publicerad den Lämna en kommentar

Regler för Bisfenol A i konsumentprodukter i Sverige
Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som kan finnas på olika typer av plastprodukter, exempelvis nappflaskor och matförpackningar. Den främsta risken som rör ämnet är att varor som importeras från länder utanför EU kan innehålla halter av bisfenol A som överstiger de tillåtna gränsvärdena.

Läs denna guide om du vill veta vilka produkter som kan innehålla bisfenol A, och vad du som importör eller tillverkare kan göra för att säkerställa att ni inte bryter mot de krav som finns i Sverige och övriga EU.
Fortsätt läsa Regler för Bisfenol A i konsumentprodukter i Sverige

Regler för PFAS i konsumentprodukter i Sverige

Publicerad den Lämna en kommentar

Regler för PFAS i konsumentprodukter i Sverige
PFAS ämnen är en grupp kemikalier som kan finnas i allt ifrån stekpannor till jackor och kosmetika. Dessa ämnen är också belagda med olika typer av restriktioner, vilket täcker förbud, begränsningar, och krav på rapportering. I denna guide förklarar vi vad importörer och tillverkare i Sverige måste veta om PFAS ämnen, inklusive hur de regleras inom EU, och vilka produkter som kan innehålla dessa.

Du kommer också få en inblick i hur du rent praktiskt kan ta reda på om era produkter innehåller PFAS ämnen, och vilka typer av PFAS ämnen det då kan tänkas handla om.
Fortsätt läsa Regler för PFAS i konsumentprodukter i Sverige

Regler för kemikalier i kläder och textil

Publicerad den Lämna en kommentar

Regler för kemikalier i kläder och textil
Kläder och andra textilprodukter som säljs i Sverige måste möta EUs krav på kemikalier och andra hälsofarliga ämnen. Tyger kan innehålla hormonstörande eller cancerframkallande ämnen som ett resultat av färgning, impregnering, eller rester från besprutningsmedel.

För att möta kraven måste halterna av sådana ämnen inte överstiga de gränsvärden som sätts av bland annat REACH förordningen och POP:s-förordningen. För att säkerställa att så är fallet krävs ofta labbtester.
Fortsätt läsa Regler för kemikalier i kläder och textil

Regler för kemikalier i konsumentprodukter

Publicerad den Lämna en kommentar

Regler för kemikalier i konsumentprodukter

Tungmetaller och kemikalier regleras i praktiken alla konsumentprodukter som säljs i Sverige och övriga EU. Det finns specifika förbjud och gränsvärden för bland annat bly och ftlater som täcker textil, barnvårdsartiklar, leksaker, kosmetika, och köksartiklar.

Trots detta säljs det idag produkter i Europa som innehåller höga halter av förbjudna eller på andra sätt reglerade kemikalier, vilket har ett flertal förklaringar.

I denna artikel listar vi några av de viktigaste EU förordningarna som täcker kemikalier i konsumentprodukter. Artikeln går också in närmare på hur du kan kontrollera vilka ämnen som produkter innehåller, med ett fokus på importörer.
Fortsätt läsa Regler för kemikalier i konsumentprodukter

Vad är REACH förordningen?

Publicerad den Lämna en kommentar

REACH
REACH förordningen (EC 1907/2006) sätter gränsvärden för kemikalier i konsumentprodukter som säljs inom EU, oavsett om dessa är importerade eller tillverkade inom EU. REACH sätter gränsvärden för bly, kadmium, ftalater och många andra substanser som kan skada människor och miljö. Att sälja produkter och material som innehåller substanser över dessa gränsvärden kan leda till säljförbud.
Fortsätt läsa Vad är REACH förordningen?