Regler för ftalater i konsumentprodukter i Sverige

Publicerad den Lämna en kommentar

Regler för ftalater i produkter
Säljer du leksaker, kosmetika, elektronik, eller plastprodukter? Då är det viktigt att säkerställa att de inte innehåller ftalater, som är förbjudna eller begränsade beroende på typ av produkt. I denna guide förklarar vi vad svenska företag som tillverkar eller importerar varor måste veta om EU regler gällande ftalater, och hur du kan säkerställa att just era produkter möter kraven.
Fortsätt läsa Regler för ftalater i konsumentprodukter i Sverige

Produktsäkerhetskrav för Amazon säljare

Publicerad den Lämna en kommentar

Produktsäkerhetskrav för Amazon säljare
Planerar du att sälja produkter på Amazon i Europa eller USA? Då måste du se till att produkterna möter samtliga krav på säkerhet, kemikalier, märkning och dokumentation. Faktum är att Amazon är väldigt strikta när det gäller att kontrollera att produkterna möter kraven.

Om eller snarare när de genomför en kontroll av dina produkter måste du se till att du har testrapporter och andra dokument som styrker att din produkt möter kraven – eller så kommer din produkt tas bort.
Fortsätt läsa Produktsäkerhetskrav för Amazon säljare

Guide till EU regler för material i kontakt med livsmedel

Publicerad den Lämna en kommentar

Material i kontakt med livsmedel

Köksartiklar, matförpackningar och andra material i kontakt med livsmedel måste möta krav på substanser, dokumentation, märkning, och tester. Denna guide täcker de grundläggande kraven under förordning (EG) nr 1935/2004, och de förordningar som täcker specifika typer av material och substanser.

Fortsätt läsa Guide till EU regler för material i kontakt med livsmedel

Vad är en Declaration of Compliance?

Publicerad den Lämna en kommentar

Vad är en Declaration of Compliance

En förklaring om överensstämmelse, vilket på engelska kallas för Declaration of Compliance, måste utfärdas för plastmaterial som är i kontakt med livsmedel i enlighet med förordning 10/2011. Denna artikel täcker vanliga frågor och svar om utfärdande av en Declaration of Compliance.

Notering: Declaration of Compliance är inte samma dokument som Declaration of Conformity, vilket på svenska kallas för EU-försäkran eller EG-försäkran.
Fortsätt läsa Vad är en Declaration of Compliance?

Regleringar och standarder för möbler

Publicerad den Lämna en kommentar

Regleringar och standarder för möbler

Möbler som säljs i Sverige och övriga EU måste möta krav på mekanisk säkerhet, brandsäkerhet, och kemikalier. I denna guide förklarar vi hur processen fungerar rent praktiskt, med ett fokus på krav under General Product Safety Regulation (GPSR) och REACH-förordningen och hur dessa tillämpas just på möbler.
Fortsätt läsa Regleringar och standarder för möbler

Guide till General Product Safety Regulation (GPSR)

Publicerad den Lämna en kommentar

Guide till General Product Safety Regulation

Förordning (EU) 2023/988 är känt som General Product Safety Regulation (GPSR) och sätter krav gällande produktsäkerhet, märkning, tester och dokumentation för praktiskt taget alla produkter och risker som inte redan täcks av andra förordningar och direktiv. Grundprincipen är att alla produkter skall vara säkra för konsumenter. Då GPSR är såpass bred är det många företag i Sverige och andra EU länder som påverkas.

General Product Safety Regulation (GPSR) ersätter det föregående direktivet, General Product Safety Directive (GPSD), som låg till grund för produktsäkerhetslagen (2004:451).

Fortsätt läsa Guide till General Product Safety Regulation (GPSR)

Krav på tester av produkter vid försäljning i EU

Publicerad den Lämna en kommentar

Tester
Produkttester och labbtester är nödvändiga vid import och tillverkning av praktiskt taget alla produkter – oavsett om det handlar om leksaker, elektronik och batterier, textil, eller medicintekniska produkter.

Dock skiljer sig det en hel del när det gäller typer av tester som skall genomföras, som var de får utföras. Därtill är det inte alltid glasklart när tester är nödvändiga, eller om de ens är obligatoriska.
Fortsätt läsa Krav på tester av produkter vid försäljning i EU

Producentansvar (EPR) för förpackningar i Sverige och EU

Publicerad den Lämna en kommentar

Producentansvar för förpackningar
Importörer och tillverkare måste betala årliga avgifter för de förpackningar som släpps ut på den svenska marknaden. Detta gäller även produktförpackningar och emballage som används för transport. I denna artikel förklarar vi hur producentansvar för förpackningar fungerar i praktiken i Sverige, och hur du kan navigera kraven i andra EU länder.
Fortsätt läsa Producentansvar (EPR) för förpackningar i Sverige och EU

EU regler för batterier

Publicerad den Lämna en kommentar

Batterier
Batterier som importeras eller tillverkas för att säljas i Sverige och övriga EU måste möta omfattande krav på märkning och dokumentation – inom ramen av förordning (EU) 2023/1542. Denna förordning är på engelska känd som Battery Regulation (EU) 2023/1542.

Därtill finns krav på att batterier måste möta höga säkerhetskrav och producentansvar, vilket vi täcker i denna guide.
Fortsätt läsa EU regler för batterier