Vad är CE certifiering?

Publicerad den Lämna en kommentar

ce-certifiering
Det finns ett flertal dokument som uppges vara CE certifikat, som på något sätt styrker att produkten är korrekt CE märkt och möter EU kraven. Många av dessa CE certifikat är dock inte på något sätt officiella dokument som styrker att produkten är korrekt CE märkt.

Därtill är det väldigt vanligt med falska CE certifikat. Att använda sådana dokument som bevis för CE märkning kan vara katastrofalt både för företaget men också för konsumenter som utsätts för risk.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

EU-typintyg

EU-typintyg är även känt som ett EC-Type Examination Certificate. Ett sådant certifikat kan enbart utfärdas av ett anmält organ inom den typen av produktområde de är ackrediterade för. Vissa produkter kräver att ett anmält organ ser över produkten och dess dokumentation.

Exempel

 • Medicintekniska produkter
 • Skyddsutrustning (Kategori II och III)

Exempel på anmälda organ i Sverige är RISE och Intertek. Dessa måste i sin tur ses över av Swedac för att kunna agera som anmälda organ.

Certifikatet i sig utfärdas dock enbart efter granskning av produkten och dess dokumentation. Bland annat ser det anmälda organet över teknisk dokumentation, EU-försäkran, manual, märkning av produkt och förpackning – för att bedöma om produkten är korrekt CE märkt.

Därtill granskar de också testrapporter och den fysiska produkten.

Certifieringen kan enbart slutfäras om produkten rent tekniskt möter kraven, är korrekt dokumenterad, och korrekt märkt. Därtill krävs ofta omcertififering.


Exempel

Det anmälda organet ska ha dokumenterade förfaranden för omcertifieringsgranskning och förnyande av intyg. Omcertifiering av godkända kvalitetsledningssystem eller EU-intyg om bedömning av teknisk dokumentation eller EU-typintyg ska göras åtminstone vart femte år.


Tredjepartscertifiering

Tredjepartscertifiering

När det gäller många produkter som CE märks så hanteras processen internt. Det innebär att tillverkaren eller importören på egen hand hanterar följande steg:

1. Sammanställning av EU-försäkran

2. Sammanställning av teknisk dokumentation

3. Sammanställning av märkningfiler

4. Sammanställning av instruktioner

5. Bokning av labbtester

Kort sagt koordinerar du på egen hand processen, där du skapar dokument, skickar filer till fabriken så de trycker rätt CE märkning – och slutligen ser till att dina produkter testas i enlighet med harmoniserade standarder.

Det är dock ingen obligatoriskt certifiering, eller något godkännande från utomstående part som är inblandade.

Dock känner sig många osäkra och vill ändå att ett utomstående företag skall se över CE märkningen och den dokumentation som styrker denna. Det finns flera företag som erbjuder just sådana tjänster, där de utfärdar sitt eget certifikat. Om de anser att allt finns på plats så utfärdar de ett certifikat. Detta skiljer sig från testföretag som enbart kontrollerar produkten men inte ser över dokumentation och märkning.​​

Detta certifikat är dock inte officiellt i den bemärkelsen att det på något sätt ersätter EU-försäkran, teknisk dokumentation, eller testrapporter. Elsäkerhetsverket eller Konsumentverket accepterar inte sådana certifikat som ett substitut för de CE dokument som krävs i de olika direktiven och förordningarna.

Värdet i certifikatet är enbart för dig som importör eller tillverkare då det styrker att er CE märkning har gjorts på rätt sätt.

Falsk CE certifiering

Slutligen har vi också falska CE certifikat. Tyvärr finns det många företag som säljer tredjepartscertifikat med följande titlar:

 • Certificate of Conformity
 • Attestation of Conformity

Som jag nämnde ovan är det helt okej att betala ett företag för att utfärda “frivilligt” certifikat. Dessa är dock enbart legitima om de utfärdats som ett resultat av en granskning. Falska CE certifikat utfärdas dock enbart mot betalning – ofta omkring 200 dollar. Detta är dokument som vi sett i många år, och fortsätter utfärdas av den enkla anledning att importörer i EU accepterar dem.

Dock existerar inga testrapporter som styrker att produkten rent tekniskt möter kraven. Därtill har ingen granskning av CE märkning, EU-försäkran och teknisk dokumentation skett. Dessa certifikat ser ofta officiella ut, men har inget som helst värde när det gäller den faktiska CE märkningen.

Många importörer accepterar dock dessa “certifikat” som någon form av bevis på CE märkning, utan att kontrollera att de kan styrkas av testrapporter och andra dokument. Det kan sluta väldigt illa då Elsäkerhetsverket och Konsumnetverket aldrig accepterar dessa som bevis för att produkten är CE märkt. Jag skulle gissa att dessa myndigheter ser falska CE certifikat regelbundet.

Därtill är risken stor att produkten rent tekniskt inte möter harmoniserade standarder om ingen testrapport existerar. Då är det inte enbart en fråga om ekonomisk risk för ditt företag, utan också en risk för konsumenter. Leksaker, elektronik och skyddsutrustning som inte är korrekt CE märkt kan vara livsfarliga.

Format

Dessa ser ofta officiella ut och inkluderar följande information:

 • Företagsnamn
 • Produktnamn
 • Artikelnummer
 • Datum
 • Relevanta direktiv och förordningar
 • CE märkning

Produkter

Det är också typiskt att dessa listar tiotals olika produkter.

Frågor och svar

Vad skiljer EU försäkran från ett certifikat?

När det gäller CE märkning så syftar EU försäkran på den deklaration som utfärdas av tillverkaren, vilket också inkluderar importörer av varor med eget varumärke eller design. Certifiering syftar på dokument som utfärdats av ett utomstående företag, exempelvis RISE eller Intertek.

Du behöver alltid ha en EU försäkran. Ett certifikat ersätter aldrig detta dokument.

Vad är ett Certificate of Conformity?

Certificate of Conformity är en vanlig titel på tredjepartscertifikat som sägs styrka att produkten är korrekt CE märkta. Det finns både legitima och falska tredjepartscertifikat med denna titel.

Räcker det med ett certifikat eller måste jag också ha testrapporter?

Ett certifikat är värdelöst om det inte finns något som styrker att produkten rent tekniskt möter kraven. Det kan handla om säkerhetskrav för leksaker, eller elsäkerhet för elektriska produkter. En testrapport måste redovisa testmetoder och de exakta tester som genomförts, och respektive resultat. Att enbart påstå att produkten möter ett eller flera direktiv är inte tillräckligt.

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se