CE märkning vid import av maskiner: En komplett guide

Publicerad den Lämna en kommentar

CE märkning vid import av maskiner: En komplett guide
Vi kontaktas regelbundet av svenska företag som planerar att importera maskiner från Kina och andra länder. Detta motiveras oftast med att det är betydligt billigare att köpa maskiner från exempelvis Kina, men det innebär också att mer kan gå fel när det gäller CE märkning.

Det som ofta sker är att leverantörerna skickar en stor mängd “certifikat” som ofta ser trovärdiga ut. Dock finns det en uppsjö med CE dokument som är utfärdade på falska grunder.

I denna artikel tittar vi närmare på vilka krav som råder för maskiner, och vad du som importör kan göra för att kontrollera att maskinen är korrekt CE märkt. Vi utgår ifrån maskinförordningen (EU) 2023/1230 – vilket på engelska är känt som Machinery Regulation (EU) 2023/1230.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

Exempel på maskiner som måste vara CE märkta

Praktiskt taget alla maskiner måste CE märkas. Nedan följer exempel:

1. Lasermaskiner

2. Tryckmaskiner

3. Motorsågar

4. Pressar

5. Fordonslyftar

6. Formsprutmaskiner eller formpressar

Maskinförordningen (EU) 2023/1230 täcker också elcyklar, elskotrar och andra produkter för personlig mobilitet. Detta klargörs under punkt 17.

Är importörer ansvariga för CE-märkning av maskiner?

Ja, importörer är ansvariga för att se till att maskiner som tas in från leverantörer utanför EU är korrekt CE märkta. Detta klargörs i Artikel 13 som täcker skyldigheter för importörer av maskiner och relaterade produkter.

Mer specifikt måste du som importör granska följande:

1. Har leverantören testrapporter som styrker att maskinen testats enligt harmoniserade standarder?

2. Finns CE märkning och annan information som krävs på maskinen?

3. Har leverantören en EU försäkran?

4. Har de teknisk dokumentation och är de villiga att dela detta?

5. Har de en användarmanual för maskinen?

Vad kan hända om vi importerar maskiner som inte är korrekt CE märkta?

Tullverket kan begära testrapporter redan vid ankomst till Sverige. Ofta frågar de efter testrapporter och EU försäkran, samt bilder som visar att maskinen är korrekt CE märkt.

Myndigheter som Elsäkerhetsverket kan dock genomföra kontrollera flera månader eller år efter importen. Kort sagt handlar det inte om att komma igenom tullen så är saken klar.

Maskiner som inte är korrekt CE märkta kan ju också vara rent av farliga. Det kan handla om maskiner som är mekaniskt osäkra och kan skada eller döda operatörer på en arbetsplats. Det kan också handla om maskiner som inte möter krav på elsäkerhet och således kan vara livsfarliga för personal eller leda till bränder i lokalen.

Kraven på CE märkning finns av en anledning, och det är inte så att alla maskiner som tillverkas globalt gör det i enlighet med EU krav. Faktum är att väldigt många maskiner tillverkade utanför EU inte möter kraven rent tekniskt då de helt enkelt inte tillverkats för EU.

Krävs CE märkning om leverantören redan säljer till Europa?

Något vi ofta hör ofta från importörer är att deras leverantör, ofta från Kina, har uppgett att de redan säljer till kunder i EU och att deras kunder aldrig behövt någon CE märkning. Här gäller följande principer:

1. Det spelar ingen roll om andra importörer i EU köper in maskinen. Det ändrar inte kraven.

2. Det kan vara så att de gjort sina egna tester, och du kan inte använda testrapporter och EU försäkran från andra importörer.

3. Det kanske också är så att de bryter mot lagen genom att importera maskiner som inte är CE märkta. Det gör det såklart inte lagligt för dig att göra samma sak. Sedan är det också hårdare kontroller i Sverige än vissa andra EU länder. Personligen skulle jag inte rekommendera att börja bråka med Elsäkerhetsverket.

4. Leverantören i Kina, eller var de nu finns, har ingenting att förlora. De kommer få betalt, och du kommer inte få några pengar tillbaka om myndigheter stoppar och förstör maskinen.

5. Slutligen är leverantörer utanför EU i regel inga experter på CE märkning. De kanske klarar av att se till så att maskinen rent tekniskt möter kraven – men allt runt märkning och dokumentation är upp till dig som importör i EU. Det handlar helt enkelt ofta om okunskap från leverantörens sida, snarare än att de försöker lura dig medvetet.

Hur vet jag att maskinen möter kraven?

I grunden handlar det om att klargöra att maskinen rent tekniskt möter kraven inom de harmoniserade standarder som gäller. Vilka standarder som är applicerbara beror på vilken typ av maskin det handlar om.

Exempel

EN ISO 12100:2010 – Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN 349:1993+A1:2008 – Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 1299:1997+A1:2008 – Mechanical vibration and shock – Vibration isolation of machines – Information for the application of source isolation

EN ISO 11252:2008 – Lasers and laser-related equipment – Laser device – Minimum requirements for documentation (ISO 11252:2004)

Andra krav

Utöver att maskinen skall vara testad och således i överensstämmelse med EN standarder så måste andra dokument finnas på plats. Jag går in i närmare detalj nedan.

Testrapporter

En testrapport stryker att maskinen i fråga testats och gått igenom kraven för de EN standarder som är listade. En testrapport som listar EN ISO 12100:2010 stryker alltså att maskinen möter EN ISO 12100:2010.

Dock gäller en testrapport enbart för en specifik produkt. Således skall både artikelnummer och bild på maskinen finnas med.

EU försäkran

Maskinförordningen kräver att EU försäkran finns på plats. I teorin skapas EU försäkran av tillverkaren, men det kan vara så att du måste sammanställa en mall i enlighet med Bilaga V.

Exempel

 • Produktnamn, modell/artikelnummer
 • Lista på applicerbara direktiv/regleringar
 • Lista på applicerade EN standarder
 • Bild på produkten (ibland valfritt)
 • Information om allmänt organ (om applicerbart)
 • Modul (om applicerbart)
 • Ort och datum
 • Namn, betäckning och signatur

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen, som listas i Bilaga IV, skall bland annat inkludera följande:

1. En fullständig beskrivning av maskinen eller den relaterade produkten och dess avsedda användning.

2. Testrapporter och annat som styrker hur maskinen efterlever harmoniserade standarder

3. Konstruktions- och tillverkningsritningar

4. Hänvisningar till de harmoniserade standarder

5. En kopia av bruksanvisningarna

6. En kopia av EU-försäkran

7. Källkoden eller programmeringslogiken

Ett problem är att många maskintillverkare inte vill lämna ut ovanstående då ritningar och annat anses vara företagshemligheter.

Bruksanvisning

Maskinen måste komma med en bruksanvisning som tydligt klargör hur maskinen skall installeras och användas. Dessutom måste information om hur maskinen används säkert finnas med.

Tänk på att bruksanvisningen skall vara på svenska, så du kommer sannolikt behöva översätta denna.

Märkning

CE märkningen måste också finnas på maskinen. Sedan finns det också krav på spårbarhet och instruktioner för säker användning av maskinen. Leverantören måste kunna skicka en bild som visar detta.

Jag vill dock understryka att enbart CE märkning i sig inte har något värde om inte EU-försäkran och testrapporter finns på plats.

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se