Få hjälp med CE märkning

CE märkning är obligatoriskt för flera produktgrupper som importeras eller tillverkas för marknaden i EU. Vi inleder oftast med en inledande kartläggning av kraven, varpå ni själva kan implementera stegen – eller så kan vi göra en stor del av arbetet åt er.

Produktområden

 • Leksaker
 • Elektronik
 • Batterier
 • Skyddsutrustning
 • Mätinstrument
 • Medicintekniska produkter

Boka kostnadsfri konsultation

EU regleringar och förordningar

Nedan följer exempel på områden vi tidigare jobbat med:

 • Toy Safety Directive
 • PPE regulation
 • Low Voltage Directive
 • EMC Directive
 • RoHS Directive
 • Radio Equipment Directive
 • Ecodesign Directive
 • Battery Regulation
 • MDR
 • MID

Modul 1: Undersökning av relevant direktiv

Vi börjar med att undersöka relevanta krav baserat på följande faktorer:

 • Typ av produkt
 • Användningsområde
 • Specifikationer

Utifrån detta kan vi sedan lista relevant EU direktiv och förordningar som vi sedan bryter ner på följande sätt:

 • Produktkrav
 • Regler för kemikalier och tungmetaller
 • Harmoniserade standarder*
 • EU försäkran
 • Teknisk dokumentation
 • Användarinstruktioner
 • Spårbarhet
 • Conformity assessment procedure
 • Krav på anmält organ
 • Krav på produkttester

*Vi kan söka efter och föreslå standarder, men vi kan inte med säkerhet säga exakt vilka EN standarder som gäller för alla produkter.

Modul 2: Praktiskt implementering

När vi sedan kartlagt kraven för produkten kan vi även hjälpa till med följande:

 • Sammanställning av EU försäkran
 • Sammanställning av teknisk dokumentation*
 • Sammanställning av märkningsfiler
 • Bokning av labbtester

*I regel kan vi enbart sammanställa en mall. Vi kan inte ta fram de tekniska ritningar som kan krävas.

Priser

1. Vi sätter i regel fasta priser utifrån en definerad projektplan med tydliga milstolpar.

2. Kostnaden för att anlita oss varierar beroende på produktens komplexitet och projektets omfattning.

Villkor

Ni kan läsa våra fullständiga villkor på denna sida.