Vad är en Declaration of Compliance?

Publicerad den Lämna en kommentar

Vad är en Declaration of Compliance

En förklaring om överensstämmelse, vilket på engelska kallas för Declaration of Compliance, måste utfärdas för plastmaterial som är i kontakt med livsmedel i enlighet med förordning 10/2011. Denna artikel täcker vanliga frågor och svar om utfärdande av en Declaration of Compliance.

Notering: Declaration of Compliance är inte samma dokument som Declaration of Conformity, vilket på svenska kallas för EU-försäkran eller EG-försäkran.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

Vad är förordning 10/2011?

Förordning 10/2011 täcker plastmaterial som är i kontakt med livsmedel. För att möta kraven måste plasten inte innehålla halter av reglerade kemikalier över satta gränsvärden. Därtill finns det krav på migration av substanser.

I regel krävs tester i labb för att verifiera att plasten möter kraven under förordningen. Exakt vilka tester som är applicerbara kan avgöras av labbet.

Vad är syftet med en Declaration of Compliance?

Deklarationen listar information om produkten, ditt bolag, samt den typ av livsmedel som materialet är gjort för.

Därtill specificeras även information om vilka temperaturer som materialet är gjort för, samt information om hur labbtestet har genomförts.

På så sätt kan exempelvis återförsäljare, matproducenter och myndigheter få en förståelse för vilka typer av livsmedel och förvaring som materialet är gjort för.

Vilka produkter kräver en Declaration of Compliance?

En förklaring om överensstämmelse måste utfärdas för varje enskild produkt som täcks av förordning 10/2011 måste i regel. Nedanstående definition på sådana produkter kommer från artikel 2:


a. Material och produkter och delar därav som uteslutande består av plast.

b. Material och produkter av flerskiktsplast som hålls samman med bindemedel eller på annat sätt.

c. Material och produkter som avses i led a eller b och som är försedda med tryck och/eller täckta med en beläggning.

d. Plastskikt eller plastbeläggningar som utgör packningar till lock och förslutningar och som tillsammans med dessa lock och förslutningar består av två eller flera skikt av olika typer av material.

e. Plastskikt i material och produkter av multimaterial i flera skikt.


Mer konkret innebär det att exempelvis följande produkter kräver en sådan deklaration:

 • Matförpackning i plast
 • Plastmuggar
 • Matlådor i plast
 • Bestick av plast
 • Dricksglas av plast

Detta gäller även för individuella komponenter. Exempelvis finns det ofta plastdelar i termosar och vakuumflaskor – varav en deklaration måste utfärdas för den enskilda komponenten.

Notera dock att gummi och silikoner är exkluderade, men kan täckas av andra krav.

Vad måste inkluderas i en Declaration of Compliance?

Den information som skall inkluderas i en förklaring om överensstämmelse kan hittas under bilaga IV:


1. Namn och adress för den företagare som utfärdar förklaringen om överensstämmelse.

2. Namn och adress för den företagare som tillverkar eller importerar material eller produkter av plast, produkter från mellanleden i tillverkningen eller ämnen som är avsedda för tillverkning av dessa material och produkter.

3. Namn på materialen, produkterna, produkterna från mellanleden i tillverkningen eller de ämnen som är avsedda för tillverkning av dessa material och produkter.

4. Datum för förklaringen.

5. Intyg om att materialen och produkterna av plast, produkterna från mellanleden i tillverkningen eller ämnena uppfyller de relevanta kraven i den här förordningen och i förordning (EG) nr 1935/2004.

6. Lämplig information om de använda ämnena eller nedbrytningsprodukterna därav för vilka det i bilagorna I och II i denna förordning anges begränsningar och/eller specifikationer, för att företagare i senare led i kedjan ska kunna kontrollera att begränsningarna följs.

7. Lämplig information om de ämnen som omfattas av en livsmedelsrelaterad begränsning, som erhållits med hjälp av experimentella data eller teoretiska beräkningar av omfattningen av deras specifika migration, och vid behov med hjälp av renhetskriterier i enlighet med direktiv 2008/60/EG, 95/45/EG och 2008/84/EG, så att de personer som använder dessa material eller produkter kan följa relevanta EU-bestämmelser eller, om sådana inte finns, nationella bestämmelser om livsmedel.

8. Specifikationer för användningen av material eller produkter, t.ex.

i) typ eller typer av livsmedel som materialet eller produkten är avsedda att komma i kontakt med,

ii) tid och temperatur för hantering och lagring i kontakt med livsmedlet,

iii) det förhållande mellan den yta som kommer i kontakt med livsmedlet och volymen livsmedel som används för att fastställa om materialet eller produkten uppfyller villkoren.

9. Om en funktionell barriär används i ett flerskiktsmaterial eller en flerskiktsprodukt krävs ett intyg om att materialet eller produkten uppfyller kraven i artikel 13.2, 13.3 och 13.4 eller artikel 14.2 och 14.3 i denna förordning.

Krävs labbtester för att utfärda en förklaring om överensstämmelse?

Ja, i labbtester i enlighet med förordning 10/2011 är nödvändiga för att utfärda en förklaring om överensstämmelse. Dels måste plastens överensstämmelse med förordning 10/2011 vara verifierat, vilket endast kan ske genom tester. Därtill krävs information om testets utförande – vilket du exempelvis kan se under 8(iii) ovan.

Vilket bolag skall utfärda förklaring om överensstämmelse?

En Declaration of Compliance utfärdas i regel av det företag i EU som tillverkar eller importerar material eller produkter av plast – som skall vara i kontakt med livsmedel.

Skall dokumentet skickas någonstans?

Artikel 15 klargör att en förklaring om överensstämmelse skall finnas tillgängligt i alla led förutom i detaljhandeln. Nedan följer exempel på företag som kan begära en förklaring om överensstämmelse:

1. Grossister som köper dina produkter

2. Butiker som är återförsäljare av dina produkter

3. Producenter av livsmedel som använder dina produkter

Livsmedelsverket och andra svenska myndigheter genomför också marknadskontroller. I dessa fall kan de begära både din förklaring om överensstämmelse och den testrapport som dokumentet bygger på.

Kan jag få en förklaring om överensstämmelse från vår leverantör?

Om du beställer från en leverantör inom EU, oavsett om det är en importör eller tillverkare, så skall de kunna delge en Declaration of Compliance i enlighet med förordning 10/2011. De skall också kunna delge en testrapport som dokumentet bygger på.

Om du beställer från fabriker i Kina eller andra länder utanför EU är det mycket osannolikt att du kommer få en Declaration of Compliance från dom.

De flesta leverantörer och tillverkare utanför EU känner inte till detta dokument – även om de rent tekniskt kan producera produkter och som möter kraven. Det är dock upp till dig som importör att utfärda dokumentet.

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se