Guide till General Product Safety Regulation (GPSR)

Publicerad den Lämna en kommentar

Guide till General Product Safety Regulation

Förordning (EU) 2023/988 är känt som General Product Safety Regulation (GPSR) och sätter krav gällande produktsäkerhet, märkning, tester och dokumentation för praktiskt taget alla produkter och risker som inte redan täcks av andra förordningar och direktiv. Grundprincipen är att alla produkter skall vara säkra för konsumenter. Då GPSR är såpass bred är det många företag i Sverige och andra EU länder som påverkas.

General Product Safety Regulation (GPSR) ersätter det föregående direktivet, General Product Safety Directive (GPSD), som låg till grund för produktsäkerhetslagen (2004:451).

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

Vad är General Product Safety Regulation (GPSR)?

General Product Safety Regulation (GPSR) sätter grundläggande säkerhetskrav, samt krav på märkning, tester och dokumentation, för alla produkter som inte täcks av andra förordningar och direktiv. Produkter som måste CE märkas täcks redan av omfattande krav, och då är GPSR inte lika relevant. Dock kan det vara så att vissa riskfaktorer enbart täcks av GPSR.

Vad skiljer GPSR från GPSD?

GPSR är en förordning, vilket innebär att GPSR per automatik gäller i hela EU. GPSD applicerades i Sverige genom produktsäkerhetslagen (2004:451).

Grundprincipen är densamma. Alla produkter som säljs i EU måste vara säkra, oavsett om det existerar EN standarder eller inte. Detta gäller alla risker som kan förutses, inklusive felanvändning och användning av barn.

GPSR är dock mer specifikt när det gäller märkningskrav, och introducerar även krav på dokumentation som inte finns under GPSD eller produktsäkerhetslagen (2004:451).

När det gäller harmoniserade standarder så framstår det som att de än så länge är identiska. Med andra är det samma lista för GPSR som GPSD.

Vilka produkter måste möta kraven?

GPSR täcker i praktiken alla produkter och risker. När det gäller elektronik, leksaker, personlig skyddsutrustning och andra produkter som kräver CE märkning så skall du i huvudsak följa kraven under de mer produktspecifika direktiven och förordningarna.

GPSR täcker dock alla andra produkter och risker. När det gäller vissa produkter finns det en lista på harmoniserade standarder som gör en fingervisning på den typ av produkter det handlar om inom ramen för GPSR:

 • Barnkläder
 • Barnvagnar
 • Barnmöbler
 • Gymutrustning
 • Dykutrustning
 • Simhjälpmedel
 • Stolar

Det finns dock fall där du måste möta kraven under GPSR och mer produktspecifika direktiv och förordningar samtidigt. Om du exempelvis integrerar elektronik i barnprodukter så måste du dels möta kraven för barnartiklar under GPSR, och kraven för elektronik under de direktiv och förordningar som täcker det.

Harmoniserade standarder

Harmoniserade standarder sätter tekniska säkerhetskrav för specifika typer av produkter. Om din produkt täcks av en eller flera harmoniserade standarder så måste din produkt möta kraven under dessa – och även testas i enlighet med standarden.

Exempel

EN 1130:2019 Möbler för barn – Spädbarnssängar och vaggor – Säkerhetskrav och provningsmetoder

EN 913:2018+A1:2022 Gymnastikutrustning – Generella säkerhetskrav och provningsmetoder

EN 13138-2:2021 Flythjälpmedel för simutbildning – Del 2: Krav och testmetoder för hållna flythjälpmedel

Andra standarder

Harmoniserade standarder täcker primärt produkter för barn, träningsutrustning, och möbler. När det gäller många andra produkter existerar det idag inte harmoniserade standarder.

Det betyder dock inte att du kan bortse från GPSR. Den enda skillnaden är att du måsta söka efter andra EN standarder, som inte är harmoniserade.

Om det sedan visar sig att det inte finns någon EN standard överhuvudtaget för produkten så har du följande val:

1. Följ standarder utanför EU – exempelvis ASTM eller ANSI standarder från USA.

2. Utveckla en ny standard för produkten.

Grundprincipen är att alla produkter måste vara säkra. Om din produkt leder till personskador så kommer produkten att återkallas – och då spelar det ingen roll om det inte finns harmonserade standarder eller inte.

Märkningskrav

GPSR täcker också märkningskrav på produkt och förpackning. Nedanstående text kommer från Artikel 9:


5. Tillverkare ska säkerställa att deras produkter bär ett typ-, tillverkningssats- eller serienummer eller en annan beteckning som gör det möjligt att identifiera produkten och som är väl synlig och lättläst för konsumenter, eller, om produktens storlek eller beskaffenhet inte tillåter detta, att de erforderliga uppgifterna tillhandahålls på förpackningen eller i ett dokument som åtföljer produkten.

6. Tillverkare ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke samt postadress och elektronisk adress och, om de inte är desamma, postadress eller elektronisk adress till den gemensamma kontaktpunkt där tillverkarna kan kontaktas. Denna information ska placeras på produkten eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som åtföljer produkten.


Summerat så skall produkten vara märkt med följande:

a. Typ-, tillverkningssats- eller serienummer

b. Tillverkarens namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke

c. Postadress och elektronisk adress

Syftet är att alla produkter skall kunna spåras till ett specifikt företag, och till en specifik batch. Det skall också vara möjligt att enkelt få kontakt med företaget.

Notera att GPSR inte inkluderar krav på CE märkning.

Dokumentation

Artikel 9 täcker också olika typer av dokument som måste utfärdas av tillverkaren:

1. Teknisk dokumentation enligt kraven i Artikel 9(2):

a. Allmän beskrivning av produkten och dess väsentliga egenskaper som är relevanta för bedömning av dess säkerhet

b. En analys av möjliga risker och testrapporter

c. Lista över alla applicerade EN standarder (eller andra relevanta standarder)

2. Interna processer för produktsäkerhet som gör det möjligt att uppfylla de relevanta kraven i denna förordning.

3. Produkten måste åtföljas av tydliga instruktioner och säkerhetsinformation (Källa 1 > Artikel 9.7).

Språk

Alla dokument skall finnas tillgängliga på svenska när det gäller produkter som säljs i Sverige. Om ni säljer i andra EU läner måste ni även täcka språken i övriga EU länder ni säljer till.

Tester

Testning och provning av produkter är i praktiken nödvändigt för att verifiera att produkten möter kraven i enlighet med de standarder som applicerats. Detta är som sagt ett krav för att produkten skall följa förordningen.

Nedanstående företag erbjuder tjänster för tester och provning:

 • QIMA
 • RISE
 • TUV Rheinland
 • SGS
 • Bureau Veritas
 • Intertek
 • Eurofins
 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se