Guide till EU regler för material i kontakt med livsmedel

Publicerad den Lämna en kommentar

Material i kontakt med livsmedel

Köksartiklar, matförpackningar och andra material i kontakt med livsmedel måste möta krav på substanser, dokumentation, märkning, och tester. Denna guide täcker de grundläggande kraven under förordning (EG) nr 1935/2004, och de förordningar som täcker specifika typer av material och substanser.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

Vad räknas som material i kontakt med livsmedel?

Material som är i kontakt med mat eller tryck klassas i regel som material i kontakt med livsmedel. Således kan allt ifrån matförpackningar till maskindelar som används vid produktion av livsmedel klassas som material i kontakt med livsmedel.

Köksartiklar som bestick, stekpannor och plastboxar för matförvaring och andra produkter som används i hemmet eller på restauranger räknas också som material i kontakt med livsmedel.

Exempel

 • Matförpackningar
 • Bestick
 • Stekpannor
 • Kaffekannor
 • Kaffefilter
 • Tepåsar
 • Vinglas
 • Muggar
 • Lunchlådor
 • Termosar
 • Vakuumflaskor

Vilka EU krav gäller för material i kontakt med livsmedel?

Alla material som är i kontakt med livsmedel måste möta kraven under förordning (EG) nr 1935/2004 – vilket på engelska kallas för EU Food Contact Materials Framework Regulation (EC) 1935/2004.

Denna förordning täcker krav på substanser, dokumentation, märkning, och tester. Dock refererar denna förordning dock till andra förordningar som är specifika för olika material.

En grundprincip är att materialet inte får påverka lukt, smak och kemiskt innehåll i maten eller drycken.

Exempel

Good Manufacturing Practice for FCM Regulation (EC) 2023/2006

Plastic FCM Regulation (EU) 10/2011

Restriction of Use of Certain Epoxy Derivatives in FCM Regulation (EC) 1895/2005

Recycled Plastic FCM Regulation (EU) 2022/1616

Ceramic FCM Directive 84/500/EEC

Active and Intelligent FCM Regulation (EC) 450/2009

Regenerated Cellulose Film FCM Directive 2007/42/EC

Use of Bisphenol A in Varnishes and Coatings Regulation (EU) 2018/213

Polyamide and Melamine Plastic Kitchenware from China or Hong Kong Regulation (EU) 284/2011

Hur vet jag vilka krav som gäller för en specifik produkt?

Vissa grundläggande krav, under förordning (EG) nr 1935/2004 och förordning (EC) nr 2023/2006 gäller för praktiskt taget alla produkter som är i kontakt med livsmedel.

Utöver det beror det på följande faktorer:

1. Material

2. Var produkten är tillverkad

3. Innehåll av bisphenol A och andra substanser

Därtill kan beläggningar på materialets yta leda till att vissa förordningar gäller. Således är det inte bara en fråga om det grundmaterial som en produkt är tillverkad av.

Det gäller också individuella komponenter. Termosar är i regel tillverkade av metall, men kan ändå ha interna plastdelar som är i kontakt med drycken. Detta leder till att de förordningar som gäller för plastmaterial i kontakt med livsmedel också är tillämpbara.

Exempel

Tänk på att fler än en förordning kan vara tillämpbar. Exempelvis är det sannolikt att en matlåda av plast tillverkad i Kina måste möta följande:

 • EU Food Contact Materials Framework Regulation (EC) 1935/2004
 • Good Manufacturing Practice for FCM Regulation (EC) 2023/2006
 • Plastic FCM Regulation (EU) 10/2011
 • Restriction of Use of Certain Epoxy Derivatives in FCM Regulation (EC) 1895/2005
 • Use of Bisphenol A in Varnishes and Coatings Regulation (EU) 2018/213
 • Polyamide and Melamine Plastic Kitchenware from China or Hong Kong Regulation (EU) 284/2011

Dokumentation

Förordning (EG) nr 1935/2004 hänvisar till att utfärdandet av en förklaring om överensstämmelse är obligatorisk. Detta dokument kallas också för Declaration of Compliance på engelska, vilket inte skall förväxlas med en Declaration of Conformity vilket krävs för produkter som måste CE märkas.

Formatet för en förklaring om överensstämmelse beror dock på de tillämpbara förordningarna, vilket i sin tur beror på de faktorer som nämns ovan.

Märkningskrav

Förordning (EG) nr 1935/2004 täcker märkningskrav för alla material i kontakt med livsmedel. Dessa kan du hitta under artikel 15.

Exempel från artikel 15

1. Orden ”för kontakt med livsmedel” eller en specifik uppgift om användningsområde, såsom kaffebryggare, vinflaska, soppsked eller den symbol som visas i bilaga II.

EU symbol

2. Vid behov, särskilda anvisningar som skall iakttas för att användningen ska ske på ett säkert och lämpligt sätt.

3. Beträffande tillverkare, förädlare eller säljare som ansvarar för utsläppandet på marknaden och som är etablerade inom gemenskapen, namnet eller firmanamnet och i båda fallen adressen eller uppgift om var företaget är registrerat.

4. tillräcklig märkning eller identifiering för att det skall vara möjligt att spåra materialet eller produkten i enlighet med artikel 17.

5. Namnet på och mängden av de ämnen som frigörs från den aktiva beståndsdelen.

Andra märkningskrav

Det finns andra krav på märkning i övriga förordningar som nämns i denna guide. Vilka som är tillämpbara beror som sagt på material, substanser, och ursprungsland.

Produkttester

Det är i praktiken alltid nödvändigt att material i kontakt med livsmedel testas av ett labb innan försäljning i Sverige och andra EU länder. Dels handlar det om att verifiera att materialet är säkert och möter kraven på innehåll av kemikalier och tungmetaller, samt migration av dessa.

Därtill är det ett krav att ange information om hur materialet har testats vid utfärdandet av en förklaring om överensstämmelse under förordning 10/2011.

Vi har varit med om fall där det visat sig att exempelvis plastdelar innehåller för höga halter av vissa tungmetaller. Hade inte labbtester skett innan import och försäljning i Sverige så hade det exponerat konsumenter för hälsorisker samtidigt som företaget riskerar böter och säljförbud.

Andra EU krav

Kraven på material i kontakt med livsmedel stannar dock inte med de förordningar som specifikt täcker denna produktgrupp. Det finns flera andra EU förordningar och direktiv som gäller för konsumentprodukter i allmänhet, vilket också täcker köksartiklar och andra material i kontakt med livsmedel.

Exempel

CE märkning

Elektriska köksutrustning måste också CE märkas i enlighet med följande direktiv:

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se