Regleringar och standarder för möbler

Publicerad den Lämna en kommentar

Regleringar och standarder för möbler

Möbler som säljs i Sverige och övriga EU måste möta krav på mekanisk säkerhet, brandsäkerhet, och kemikalier. I denna guide förklarar vi hur processen fungerar rent praktiskt, med ett fokus på krav under General Product Safety Regulation (GPSR) och REACH-förordningen och hur dessa tillämpas just på möbler.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

General Product Safety Regulation (GPSR)

GPSR sätter krav på produktsäkerhet för alla konsumentprodukter som säljs i Sverige och övriga EU. Således är GPSR inte enbart tillämpbar på möbler. Dock finns ett flertal harmoniserade standarder under GPSR för olika typer av möbler.

Harmoniserade standarder

Tabellen nedan listar exempel på harmoniserade standarder för olika typer av möbler.

Standardens nummer (C)Standardens titel (D)
EN 581-1:2006Utomhusmöbler – Stolar och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö – Del 1: Allmänna säkerhetskrav
EN 716-1:2017+AC:2019Möbler för hemmiljö – Småbarnssängar inklusive hopfällbara barnsängar – Del 1: Säkerhetskrav
EN 1129-1:1995Möbler – Fällbara sängar – Säkerhetskrav och provning – Del 1: Säkerhetskrav
EN 1129-2:1995Möbler – Fällbara sängar – Säkerhetskrav och provning – Del 2: Provningsmetoder
EN 1130:2019,

EN 1130:2019/AC:2020

Möbler för barn – Spädbarnssängar och vaggor för hemmabruk – Del 1: Säkerhetskrav
EN 1130-1:1996Möbler – Spädbarnssängar och vaggor för hemmabruk – Del 1:Säkerhetskrav
EN 1130-2:1996Möbler – Spädbarnssängar och vaggor för hemmabruk – Del 2:Provningsmetoder
EN 1272:2017Barnartiklar – Bordsmonterade barnstolar – Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 1273:2005Barnartiklar – Gåstolar för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 14988:2017+A1:2020EN 14988:2017+A1:2020
EN 16120:2012+A2:2016Barnartiklar – Stolsmonterade barnstolar
EN 16890:2017Barnmöbler – Madrasser för barnsängar och spjälsängar – Säkerhetskrav och provningsmetoder
EN ISO 12863:2010Testmetod för att uppskatta cigaretters benägenhet att orsaka antändning (ISO 12863:2010)
EN ISO 12863:2010,

EN ISO 12863:2010/A1:2016

Testmetod för att uppskatta cigaretters benägenhet att orsaka antändning (ISO 12863:2010)

Kommentarer

1. Vissa standarder gäller för specifika produkter och åldersgrupper, exempelvis spädbarnssängar och vaggor. Andra gäller dock mer allmänt, och täcker exempelvis utomhusmöbler och brandsäkerhet.

2. Tänk på att fler än en standard kan vara applicerbar på en och samma möbel.

3. Rent praktiskt är det alltid nödvändigt att se till att möbeln konstruerats i enlighet med de tekniska krav som ställs under tillämpbara standarder. Således är det inte bara en fråga om produkttester, utan att standarder implementeras redan på ritbordet.

4. GPSR täcker inte alla möbler som är tillämpbara på möbler. Det är således nödvändigt att undersöka om det finns icke-harmoniserade Europeiska standarder  om du inte hittar en för den typen av möbel du säljer i listan ovan. Exempelvis genomförde Konsumentverket under 2023 en marknadskontroll på stolar i enlighet med SS-EN 12520:2016 Möbler för hemmiljö – Sittmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

Jag kunde inte hitta denna standard under listan på standarder som är harmoniserade under GPSR.

Märkningskrav

GPSR täcker också krav på märkning av möbler. Nedan följer en översikt:


5. Tillverkare ska säkerställa att deras produkter bär ett typ-, tillverkningssats- eller serienummer eller en annan beteckning som gör det möjligt att identifiera produkten och som är väl synlig och lättläst för konsumenter, eller, om produktens storlek eller beskaffenhet inte tillåter detta, att de erforderliga uppgifterna tillhandahålls på förpackningen eller i ett dokument som åtföljer produkten.

6. Tillverkare ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke samt postadress och elektronisk adress och, om de inte är desamma, postadress eller elektronisk adress till den gemensamma kontaktpunkt där tillverkarna kan kontaktas. Denna information ska placeras på produkten eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som åtföljer produkten.


Således måste möbler inkludera följande:

a. Typ-, tillverkningssats- eller serienummer

b. Tillverkarens namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke

c. Postadress och elektronisk adress

Därtill kan det också finnas ytterligare krav på märkning under harmoniserade standarder.

Dokumentation

Artikel 9 under GPSR listar också den dokumentation som måste sammanställas:

1. Teknisk dokumentation enligt kraven i Artikel 9(2):

a. Allmän beskrivning av produkten och dess väsentliga egenskaper som är relevanta för bedömning av dess säkerhet

b. En analys av möjliga risker och testrapporter

c. Lista över alla applicerade EN standarder (eller andra relevanta standarder)

2. Interna processer för produktsäkerhet som gör det möjligt att uppfylla de relevanta kraven i denna förordning.

3. Produkten måste åtföljas av tydliga instruktioner och säkerhetsinformation (Källa 1 > Artikel 9.7).

REACH

REACH-förordningen sätter gränsvärden för kemikalier och tungmetaller i alla konsumentprodukter. Således är REACH-förordningen tillämpbar även på möbler.

Den största risken när det gäller möbler är att färg, lack och andra behandlingar innehåller halter av exempelvis bly och andra substanser som överskrider gränsvärdena.

Det kan också vara en fråga om plastdelar som innehåller ftalater, eller metalldelar som innehåller kadmium och nickel.

Produkttester

Det är ofta nödvändigt att möbler genomgår tester innan de säljs i Sverige av följande anledningar:

1. Kontrollera att möbeln möter kraven under harmoniserade standarder.

2. Kontrollera att färg, lack, och andra ytbehandlingar inte innehåller för höga halter av vissa tungmetaller och kemikalier.

Tester av möbler kan i regel delas in i följande moment:

 • Mekanisk säkerhet
 • Brandsäkerhet
 • Kemikalier

Hur vet jag vilka tester som måste göras?

Vilka tester som måste göras beror också på typen av möbler, samt material. Nedan följer viktiga faktorer:

 • Är det en möbel för barn?
 • Är möbeln stoppad?
 • Finns det någon klämrisk?
 • Finns det någon brandrisk?
 • Är möbeln målad, lackad eller har annat ytbehandling?
 • Har möbeln delar av plast eller metall?

Vart kan jag vända mig för möbeltester?

I Sverige genomförs tester av bland annat RISE. Dock kan även andra företag som TUV Rheinland och Intertek genomföra tester av möbler.

Du måste inte nödvändigtvis testa möblerna i Sverige.

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se