Regler för Bisfenol A i konsumentprodukter i Sverige

Publicerad den Lämna en kommentar

Regler för Bisfenol A i konsumentprodukter i Sverige
Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som kan finnas på olika typer av plastprodukter, exempelvis nappflaskor och matförpackningar. Den främsta risken som rör ämnet är att varor som importeras från länder utanför EU kan innehålla halter av bisfenol A som överstiger de tillåtna gränsvärdena.

Läs denna guide om du vill veta vilka produkter som kan innehålla bisfenol A, och vad du som importör eller tillverkare kan göra för att säkerställa att ni inte bryter mot de krav som finns i Sverige och övriga EU.
Fortsätt läsa Regler för Bisfenol A i konsumentprodukter i Sverige

Regler för PFAS i konsumentprodukter i Sverige

Publicerad den Lämna en kommentar

Regler för PFAS i konsumentprodukter i Sverige
PFAS ämnen är en grupp kemikalier som kan finnas i allt ifrån stekpannor till jackor och kosmetika. Dessa ämnen är också belagda med olika typer av restriktioner, vilket täcker förbud, begränsningar, och krav på rapportering. I denna guide förklarar vi vad importörer och tillverkare i Sverige måste veta om PFAS ämnen, inklusive hur de regleras inom EU, och vilka produkter som kan innehålla dessa.

Du kommer också få en inblick i hur du rent praktiskt kan ta reda på om era produkter innehåller PFAS ämnen, och vilka typer av PFAS ämnen det då kan tänkas handla om.
Fortsätt läsa Regler för PFAS i konsumentprodukter i Sverige

Regler för ftalater i konsumentprodukter i Sverige

Publicerad den Lämna en kommentar

Regler för ftalater i produkter
Säljer du leksaker, kosmetika, elektronik, eller plastprodukter? Då är det viktigt att säkerställa att de inte innehåller ftalater, som är förbjudna eller begränsade beroende på typ av produkt. I denna guide förklarar vi vad svenska företag som tillverkar eller importerar varor måste veta om EU regler gällande ftalater, och hur du kan säkerställa att just era produkter möter kraven.
Fortsätt läsa Regler för ftalater i konsumentprodukter i Sverige

Produktsäkerhetskrav för Amazon säljare

Publicerad den Lämna en kommentar

Produktsäkerhetskrav för Amazon säljare
Planerar du att sälja produkter på Amazon i Europa eller USA? Då måste du se till att produkterna möter samtliga krav på säkerhet, kemikalier, märkning och dokumentation. Faktum är att Amazon är väldigt strikta när det gäller att kontrollera att produkterna möter kraven.

Om eller snarare när de genomför en kontroll av dina produkter måste du se till att du har testrapporter och andra dokument som styrker att din produkt möter kraven – eller så kommer din produkt tas bort.
Fortsätt läsa Produktsäkerhetskrav för Amazon säljare

Guide till EU regler för material i kontakt med livsmedel

Publicerad den Lämna en kommentar

Material i kontakt med livsmedel

Köksartiklar, matförpackningar och andra material i kontakt med livsmedel måste möta krav på substanser, dokumentation, märkning, och tester. Denna guide täcker de grundläggande kraven under förordning (EG) nr 1935/2004, och de förordningar som täcker specifika typer av material och substanser.

Fortsätt läsa Guide till EU regler för material i kontakt med livsmedel

Vad är en Declaration of Compliance?

Publicerad den Lämna en kommentar

Vad är en Declaration of Compliance

En förklaring om överensstämmelse, vilket på engelska kallas för Declaration of Compliance, måste utfärdas för plastmaterial som är i kontakt med livsmedel i enlighet med förordning 10/2011. Denna artikel täcker vanliga frågor och svar om utfärdande av en Declaration of Compliance.

Notering: Declaration of Compliance är inte samma dokument som Declaration of Conformity, vilket på svenska kallas för EU-försäkran eller EG-försäkran.
Fortsätt läsa Vad är en Declaration of Compliance?

Regleringar och standarder för möbler

Publicerad den Lämna en kommentar

Regleringar och standarder för möbler

Möbler som säljs i Sverige och övriga EU måste möta krav på mekanisk säkerhet, brandsäkerhet, och kemikalier. I denna guide förklarar vi hur processen fungerar rent praktiskt, med ett fokus på krav under General Product Safety Regulation (GPSR) och REACH-förordningen och hur dessa tillämpas just på möbler.
Fortsätt läsa Regleringar och standarder för möbler

Guide till CE märkning av personlig skyddsutrustning

Publicerad den Lämna en kommentar

Guide till CE märkning av personlig skyddsutrustning

Solglasögon, hörselskydd, arbetskläder och andra typer av personlig skyddsutrustning måste vara korrekt CE märkta i enlighet med kraven under förordning (EU) 2016/425. Denna förordning betecknas oftast på engelska som Personal Protective Equipment (PPE) regulation. För att möta kraven under förordning (EU) 2016/425 så måste produkten också testas, samt vara korrekt dokumenterad.
Fortsätt läsa Guide till CE märkning av personlig skyddsutrustning

Guide till General Product Safety Regulation (GPSR)

Publicerad den Lämna en kommentar

Guide till General Product Safety Regulation

Förordning (EU) 2023/988 är känt som General Product Safety Regulation (GPSR) och sätter krav gällande produktsäkerhet, märkning, tester och dokumentation för praktiskt taget alla produkter och risker som inte redan täcks av andra förordningar och direktiv. Grundprincipen är att alla produkter skall vara säkra för konsumenter. Då GPSR är såpass bred är det många företag i Sverige och andra EU länder som påverkas.

General Product Safety Regulation (GPSR) ersätter det föregående direktivet, General Product Safety Directive (GPSD), som låg till grund för produktsäkerhetslagen (2004:451).

Fortsätt läsa Guide till General Product Safety Regulation (GPSR)