Regler för PFAS i konsumentprodukter i Sverige

Publicerad den Lämna en kommentar

Regler för PFAS i konsumentprodukter i Sverige
PFAS ämnen är en grupp kemikalier som kan finnas i allt ifrån stekpannor till jackor och kosmetika. Dessa ämnen är också belagda med olika typer av restriktioner, vilket täcker förbud, begränsningar, och krav på rapportering. I denna guide förklarar vi vad importörer och tillverkare i Sverige måste veta om PFAS ämnen, inklusive hur de regleras inom EU, och vilka produkter som kan innehålla dessa.

Du kommer också få en inblick i hur du rent praktiskt kan ta reda på om era produkter innehåller PFAS ämnen, och vilka typer av PFAS ämnen det då kan tänkas handla om.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

Vad är PFAS?

PFAS är en grupp kemikalier som är väldigt svåra att bryta ned. Det finns tusentals olika typer av PFAS ämnen, bland annat PFOS och PFOA. Det faktum att de är svåra att bryta ner är problematiskt då de också anses ha en negativ påverkan på fertilitet, och därtill öka risken för cancer.

Vad betyder PFAS, PFAO och PFOS?

Nedan hittar du en översikt:

 • Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)
 • Perfluorooctanoic Acid (PFOA)
 • Perfluorooctane Sulfonate (PFOS)

Varför används PFAS vid tillverkning av produkter?

PFAS används bland annat för att göra ytor mer resistanta mot vatten och oljor. Ett av de mer kända anvädningsområdena för PFAS är bland annat stekpannor med ytbeläggningar. Andra exempel är tyger som skall vara vattentåliga, matförpackningar, och kosmetika.

Är PFAS förbjudet i Sverige och EU?

Vissa typer av PFAS är begränsade, vilket innebär att pridukter och material inte får innehålla PFAS över ett visst gränsvärde. Det gränsvärde som gäller beror på typen av produkt. Kraven kan också skilja sig mellan olika typer av PFAS.

För vissa är det ett “hårt krav” på det sättet att produkter som innehåller PFAS över en viss halt inte får säljas. För andra typer av PFAS så förbjuds inte produkten, men det är ändå krav på att substansinnehållet rapporteras.

Det är således viktigt att dels ta reda på vilka PFAS restriktioner som gäller för en viss produkt eller material, och att undersöka vilka restriktioner och gränsvärden som gäller för typen av PFAS som produkten kan tänkas innehålla.

Vilka produkter kan innehålla PFAS?

PFAS kan finnas i en rad olika produkter. Nedan följer exempel:

Hur regleras PFAS i EU?

Nedan följer exempel på hur PFAS ämnen regleras inom EU.

REACH

REACH fördningen täcker praktiskt taget alla konsumentprodukter, vilket innebär att PFAS restriktioner är relevanta oavsett om det handlar om textil, leksaker, elektronik, eller andra produktområden.

Bilaga XVII

Ämnen som listas under Bilaga XVII innebär att produkten eller materialet inte får säljas i EU, om koncentrationen är över gällande gränsvärde. Där listas bland annat PFCA, där följande krav gäller:


1. Får inte tillverkas eller släppas ut på marknaden som sådana från och med den 25 februari 2023.

2. Får inte från och med den 25 februari 2023 användas i eller släppas ut på marknaden i

a) ett annat ämne, som en beståndsdel,

b) en blandning,

c) en vara,

förutom om koncentrationen i ämnet, blandningen eller varan understiger 25 ppb för summan av C9-C14 PFCAs och deras salter eller 260 ppb för summan av C9-C14 PFCA-besläktade ämnen.


Substances of Very High Concern (SVHC)

SVHC ämnen är inte förbjudna, men krävs registrering via SCIP om en produkter innehåller sådana ämnen över ett visst gränsvärde. Nedan följer exempel på PFAS som anses vara SVHCs:

 • Henicosafluoroundecanoic acid (PFUnA)
 • Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts
 • Perfluorononan-1-oic-acid (PFNA) and its sodium and ammonium salts
 • Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) and its salts
 • Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
 • Perfluorohexane-1-sulphonic acid (PFHxS) and its salts
 • Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA)

Det är möjligt att flera av dessa kommer flyttas över till Bilaga XVII i framtiden.

Köksartiklar

Förordningen 10/2011 täcker material i kontakt med livsmedel, och sätter följande krav på PFAS:

 • Perfluormetyl-perfluorvinyleter
 • Perfluorpropylperfluorvinyleter
 • Perfluoroktansyra, ammoniumsalt
 • Perfluor[2-(poly(n-propoxi))propansyra]
 • Perfluor[2-(n-propoxi)propansyra]

Kosmetika

Smink, hudvårdsprodukter, och andra produkter som täcks av kosmetikaförordningen. Mer specifikt listas olika typer av PFAS under Bilaga II – förteckning över ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter.

Nedan följer ett antal exempel:

 • Perfluoroktansyra
 • Kaliumperfluorooktansulfonat
 • Ammoniumperfluorooktansulfonat

Hur kan vi kontrollera om en produkt innehåller PFAS?

Större tillverkare av exempelvis coatings eller kosmetika skall ha koll på vilka substanser deras produkter innehåller. Rent praktiskt innebär det att de bör kunna bifoga en Bill of Substances, och där skall då PFAS inte ingå.

I praktiken är det många tillverkare, speciellt utanför EU, som har dålig eller ingen koll på subtansinnehåll, eller av annan anledning inte vill delge detta. Således är labbtester ofta den enda utvägen för att kontrollera om en produkt innehåller PFAS.

Hur vet vi vilka typer av PFAS ämnen en produkt kan innehålla?

Det finns som sagt tusentals olika PFAS, och jag tvekar på att ens de bästa kemisterna kan hålla koll på alla. Dock kan kan testföretag i regel göra en bedömning av vilka PFAS som är nödvändiga att testa för, baserat på typen av produkt och material. Därtill håller de koll på nya PFAS ämnen som förbjuds eller begränsas.

Således behöver inte importörer eller tillverkare hålla koll på vilka PFAS ämnen som måste testas. Det hade varit en nästintill omöjlig uppgift för många företag.

Hur kan vi säkerställa att produkterna vi säljer inte innehåller PFAS?

Det enda sättet som PFAS innehåll kan kontrolleras är genom labbtester.

Vilka företag kan genomföra PFAS tester?

Nedan följer exempel på testföretag som kan testa PFAS ämnen i produkter och material:

 • TUV Rheinland
 • QIMA
 • SGS
 • Eurofins
 • Bureau Veritas

Säljs produkter som innehåller höga halter av PFAS i Sverige?

Ja, det finns importörer och tillverkare som inte testar produkter av okunskap eller för att spara pengar. Utöver det väljer många konsumenter i Sverige att köpa extremt billiga produkter från länder utanför EU – där det inte alls är samma krav på PFAS ämnen i konsumentprodukter.

EU har världens hårdaste krav på PFAS ämnen, och det är naivt att tro att alla produkter som säljs online möter EU kravn. Faktum är att många produkter som säljs på internet inte ens tillverkats för den Europeiska marknaden.

Hur kan konsumenter säkerställa att produkter inte innehåller PFAS?

I teorin ska inte konsumenter i Sverige och övriga EU behöva kontrollera huruvida produkter innehåller PFAS. Det är upp till importörer och tillverkande företag i EU att säkerställa att deras produkter möter kraven gällande PFAS. Dock kan du ställa frågan om de har någon form av substanslista eller testrapport, vilket de ska kunna delge.

Det gäller såklart enbart för företag som är verksamma i Sverige och övriga EU. Om du beställer från säljare utanför EU är det absolut ingen självklarhet då den absoluta majoritetn av varor som tillverkas i världen inte tillverkas just för EU – och då möter de inte nödvändigtvis kraven på PFAS ämnen heller.

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se