Vad är REACH förordningen?

Publicerad den Lämna en kommentar

REACH
REACH förordningen (EC 1907/2006) sätter gränsvärden för kemikalier i konsumentprodukter som säljs inom EU, oavsett om dessa är importerade eller tillverkade inom EU. REACH sätter gränsvärden för bly, kadmium, ftalater och många andra substanser som kan skada människor och miljö. Att sälja produkter och material som innehåller substanser över dessa gränsvärden kan leda till säljförbud.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

Vilka produkter täcks av REACH?

Praktiskt taget alla typer av produkter måste möta REACH, oavsett om det handlar om kläder, produkter för barn, möbler, eller elektronik. Det finns dock vissa restriktioner inom REACH som gäller specifikt för vissa produktgrupper. Nedan följer två exempel:

Barnavårdsartiklar

Vidare får DIBP inte släppas ut på marknaden efter den 7 juli 2020 i leksaker eller barnavårdsartiklar, enskilt eller i någon kombination av de första tre ftalater som förtecknas i kolumn 1 i denna post, i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre av det mjukgjorda materialet.

Textil

1. Tris(2,3-dibromopropyl)fosfat CAS-nr 126–72–7 får inte användas i textilvaror som är avsedda att komma i kontakt med huden, t.ex. kläder, underkläder och sängkläder.

2. Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

Risker

Nedan följer en översikt på vanliga risker för vissa typer av produkter som täcks av REACH.

Plastprodukter

Plaster som PVC kan i vissa fall innehålla hormonstörande ftalater. DEHP och andra ftlalater ligger bakom en stor del av återkallade produkter och säljförbud inom EU.

Det är viktigt att informera tillverkaren om att de specifikt måste använda plastmaterial som möter REACH.

Smycken

Smycken kan innehålla höga halter av tungmetaller som bly. Dessa tungmetaller kan finnas i grundmaterialet, eller i pläteringar som appliceras på ytan. Därtill finns det vissa legeringar, främst zinc legeringar, som tenderar att innehålla höga halter av kadmium och andra ämnen.

När det gäller smycken kan det alltså vara viktigt att först undersöka om materialet är lämpligt för en produkt som skall säljas i Sverige eller övriga EU.

Kläder och textil

I vår erfarenhet så är det ganska sällan textilprodukter innehåller tungmetaller och kemikalier som övergår gränsvärdena inom REACH. Det finns dock specifika krav för textil som måste uppmärksammas. Därtill kan labbtester appliceras.

Barnprodukter

REACH har specifika krav för vissa typer av barnvårdsprodukter. När det gäller specifika risker så beror det på materialet.

Förpackningsmaterial

REACH täcker även förpackningsmaterial. Vissa färger som används för tryck kan innehålla höga halter av reglerade tungmetaller.

Bilaga XVII

Bilaga XVII till REACH listar ämnen, grupper av ämnen och blandningar med deras respektive restriktioner och gränsvärden. Produkter som bryter mot dessa restriktioner får inte säljas inom EU.

Exempel

a. DEHP, DBP, BBP, DIBP ftalater – Begränsad till mängder under 0,1 viktprocent i leksaker, barnomsorgsartiklar och mjukgjorda material.

b. Bly och dess föreningar – Begränsat till koncentrationer under 0,05 viktprocent i smycken.

c. Krom VI-föreningar – Begränsad till koncentrationer lika med eller under 0,0002 % av den totala torrvikten av cement och cementhaltiga blandningar.

d. Toluen – Begränsad till koncentrationer under 0,1 viktprocent där dess ämne eller blandning används i lim eller sprayfärger och är avsedd för allmänheten.

Substances of Very High Concern (SVHC)

SVHC ämnen är inte förbjudna på samma sätt som de som listas under Bilaga XVII. Dock krävs registrering via SCIP om en produkter innehåller sådana ämnen.

Om det identifierade ämnet ingår i kandidatlistan och finns i varor över koncentrationsnivåer på 0,1 % w/w, behöver ni göra följande:

a. Rapportera produkten och halten via SCIP databasen

b. Kommunicera innehållet av SVHC till konsumenter

Är importörer ansvariga för att möta REACH?

Ja, som importör måste du säkerställa att produkterna du släpper ut på marknaden möter REACH.

Varför säljs produkter som innehåller höga halter av förbjudna kemikalier?

Många produkter som tillverkas utanför EU är inte tillverkade i enlighet med REACH och andra krav som gäller specifikt för EU. Ett problem är att många importörer inte är medvetna om REACH, och således importerar varor utan att göra någon som helst granskning av vare sig leverantören eller produkterna.

Vad kan hända om vi säljer produkter som innehåller för höga halter av vissa substanser?

Då kan du beläggas med säljförbud och böter. Kontroller kan ske vid ankomst till Sverige, eller i samband med kontroller som genomförs senare.

Du kan hitta information om återkallade produkter på EUs Safety Gate.

Är labbtester nödvändiga?

Det finns inga krav på att du måste göra labbtester, utan det krav som finns är att produkter som du importerar eller tillverkar EU marknaden ska följa gällande lagstiftning. Med andra ord, produkterna får inte innehålla substanser över de gränsvärden som finns inom REACH. Dock är det upp till dig att bestämma hur du vill verifiera att produkten möter REACH:

För att säkerställa detta måste du antingen;

1. Samla in testrapporter från leverantören

Detta kan fungera i vissa fall, om du exempelvis köper plastgranulat direkt från en större tillverkare. Dock kan du inte räkna med att exempelvis tillverkare du hittar på Alibaba kan bifoga existerande testrapporter.

2. Göra egna tester

Större företag kan köpa in utrustning för att göra labbtester internt. Det är dock sällan ett alternativ för mindre bolag.

3. Få test utfört av testföretag

Det sista alternativet är att du måste anlita ett företag som genomför testerna åt dig. Det finns flera sådana företag i Sverige, exempelvis RISE och Intertek. Du kan också göra REACH tester i Kina, där bland annat QIMA har labb.

Måste alla färger testas?

Alla färgvarianter av produkten måste möta REACH regleringen, men det står inte specifikt skrivet huruvida alla färger måste testas. Vi har också ställt denna fråga direkt till Kemikalieinspektionen tidigare och fått svaret att det är upp till företaget att avgöra hur de vill verifiera att produkten möter REACH.

Vad kostar REACH tester?

Kostnaden för REACH tester beror på följande faktorer. Nedan följer ett antal exempel:

 • Antal färger
 • Antal material
 • Typ av material*

*Vissa material anses vara mer “riskfyllda” och har således en längre lista med tester.

Nedan följer ett exempel på en offert från QIMA:

T-shirt

Översikt# TestsKostnad
REACH-Nickel Release170
REACH-Total Cadmium Content120
REACH-Phthalate Content140
REACH-Organotin Content1100
REACH-Pentachlorophenol Content190
Total kostnad i USD320

Armbandsur (Boett och armband)

Översikt# TestsKostnad
REACH-Nickel Release270
REACH-Total Cadmium Content220
REACH-Phthalate Content240
REACH-Organotin Content2100
REACH-Pentachlorophenol Content290
REACH-Hexavalent Chromium Content in Leather150
REACH-Azo Colorants Content in Leather150
Total kostnad i USD740

Desto fler material och färger som ingår i en produkt, desto mer kostar REACH testerna.

SVHC och Bilaga XVII

Det är också viktigt att kommunicera till testföreget huruvida ni vill testa både subtanser inom Bilaga XVII samt SVHCs. Om detta inte klargörs kan testföretaget tolka det som att ni enbart vill att substanser under Bilaga XVII inkluderas.

Hur vet vi vilka kemikalier som måste kontrolleras?

Vår rekommendation är att ni låter ett testföretag göra den bedömningen, vilket de kan göra så länge ni skickar en komplett lista på alla material. Det är också bra att se över REACH förordningen så att ni kan se om det finns några specifika krav för just er produktgrupp.

Vilken svensk myndighet kan svara på frågor om REACH?

Om du har frågor om REACH förordningen kan du vända dig till Kemikalieinspektionen.

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se