Krav på tester av produkter vid försäljning i EU

Publicerad den Lämna en kommentar

Tester
Produkttester och labbtester är nödvändiga vid import och tillverkning av praktiskt taget alla produkter – oavsett om det handlar om leksaker, elektronik och batterier, textil, eller medicintekniska produkter.

Dock skiljer sig det en hel del när det gäller typer av tester som skall genomföras, som var de får utföras. Därtill är det inte alltid glasklart när tester är nödvändiga, eller om de ens är obligatoriska.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

Typer av produkttester

Det finns flera typer av produkttester. Den typ av tester som appliceras beror på vilka direktiv och standarder som är applicerbara. Det kan således vara nödvändigt att flera olika typer av tester appliceras på samma produkt.

Kemikalier

Kemikalietester kan appliceras på praktiskt taget alla konsumentprodukter som säljs inom EU. Detta då REACH täcker praktiskt taget alla produkter. REACH sätter gränsvärden på kemikalier och tungmetaller i barnartiklar, leksaker, kläder, och andra konsumentprodukter.

Det finns också kemikalietester som appliceras på specifika produktområden, exempelvis leksaker, köksartiklar, förpackningsmaterial, och kosmetiska produkter. Elektronik måste också möta kraven under RoHS direktivet, vilket sätter gränsvärden för kemikalier och tungmetaller.

Syftet är att säkerställa att produkten inte innehåller substanser över de gränsvärden som gäller för produkten och materialet i fråga.

Produktsäkerhet

Fysiska och mekaniska produkttester kan appliceras på allt ifrån skyddsutrustning till leksaker och maskiner. Vilka tester som måste göras beror helt och hållet på produkten, och vilka standarder som gäller. När det gäller leksaker kan det handla om att kontrollera att leksaken inte har små delar som kan sättas i halsen, eller att det inte finns vassa kanter.

För maskiner kan det vara en fråga om att minimera risken för personskador vid klämning, eller liknande.

För skyddsutrustning finns det också krav på hur skyddande exempelvis solglasögon måste vara.

Brandsäkerhet

Tester av brandsäkerhet är tillämpbart på bland annat stoppade möbler, hemtextil och barnkläder. Syftet med sådana tester är att säkerställa att materialet i fråga möter kraven inom applicerbara europeiska standarder.

Elektriska produkter

Elektriska produkter måste ofta genomgå omfattande tester som täcker elsäkerhet, batterisäkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet, trådlös kommunikation. Du hittar mer information i följande guider:

CE märkning av elektriska produkter

Vad är EMC direktivet?

EU regler för batterier

Är det obligatoriskt att testa produkter?

I praktiken är det ofta obligatoriskt. Dock är det inte alltid glasklart om fallet är så när du läser direktiv eller till och med frågar svenska myndigheter. För några månader sedan frågade jag Kemikalieinspektionen om de ansåg att det var obligatoriskt med tester enligt REACH förordningen. Svaret var att de inte ansåg att tester i sig var obligatoriska – men att företag ändå måste säkerställa att produkten möter kraven under REACH.

Fabriker utanför EU har väldigt sällan existerande testrapporter enligt EU regler. Därtill saknar de också egen utrustning och expertis för att genomföra dessa.

Således är det ofta nödvändigt att gå till ett utomstående testföretag.

Vilka produkter måste testas?

Praktiskt taget alla typer av produkter där det inte finns existerande testrapporter måste testas om du vill säkerställa att produkterna möter alla krav.

Inom EU finns det dels direktiv och regleringar som gäller för specifika produkter, och som täcker krav på tester:

 • Toy Safety Directive
 • PPE Regulation
 • Low Voltage Directive

För produkter som faller utanför dessa så måste ändå kraven under REACH och General Product Safety Regulation mötas. REACH och GPSR täcker nästan alla konsumentprodukter. Således är det inte möjligt att säga att tester enbart är nödvändiga för specifika typer av produkter.

Detta är vad som står under GPSR gällande tester:


Artikel 9: Tillverkares skyldigheter

När så är lämpligt med hänsyn till möjliga risker i samband med produkten ska den tekniska dokumentation som avses i första stycket också innehålla följande, beroende på vad som är tillämpligt:

a) En analys av möjliga risker i samband med produkten och åtgärder som vidtagits för att undanröja eller minska dessa risker, inklusive resultaten av rapporter relaterade till tester som utförts av tillverkaren eller av en annan part på tillverkarens uppdrag.

b) En förteckning över sådana eventuella relevanta europeiska standarder som avses i artikel 7.1 a eller de övriga element som avses i artikel 7.1 b eller 8 och som har tillämpats för att uppfylla det allmänna säkerhetskravet i artikel 5.


Hur kan jag avgöra vilka tester som är nödvändiga?

Det första du måste göra är att undersöka vilka EU direktiv och förordningar som är applicerbara på produkten. Därefter är nästa steg att undersöka vilka harmoniserade standarder under dessa direktiv och förordningar som är tillämpbara för produkten. Tester genomförs i regel baserat på standarder.

Det är också viktigt att undersöka kemikalieregler för produkten och materialet i fråga. Dock kan testföretag hjälpa dig att avgöra vilka kemikalier och tungmetaller som bör kontrolleras.

Hur kan vi få produkttester genomförda?

Det vanligaste är att gå till ett testföretag. Nedan följer ett antal exempel:

 • RISE
 • Intertek
 • TUV Rheinland
 • QIMA
 • Eurofins
 • Bureau Veritas
 • SGS

Vad kostar det att testa produkter?

Det finns inget standardpris för produkttester, utan det beror på hur många tester som måste göras. Det i sin tur beror på följande faktorer:

1. Hur många standarder är tillämpbara?

2. Hur många kemikalier och tungmetaller måste kontrolleras?

3. Hur många olika material/komponenter måste testas?

4. Hur många olika färger måste kontrolleras?

Produkttester kan kosta allt ifrån ett par hundra dollar, till flera tusen dollar.

Exempel

 • T-shirt, 1 färg: 400 USD
 • T-shirt, 6 färger: 1200 USD
 • Power bank: 1400 USD
 • Teddybjörn: 1400 USD
 • Pussel, 8 färger: 1600 USD

Måste produkter testas inom EU?

I vissa fall måste produkten granskas av ett anmält organ, vilka i regel finns inom EU. I de flesta fallen behövs dock inte det, och då kan det vara möjligt att testa produkten i ett annat land.

Samtliga större testföretag från Europa, exempelvis Intertek och TUV Rheinland, har exempelvis labb i Kina.

Kan vi göra tester på egen hand?

Många direktiv och förordningar kräver inte att ni går till ett utomstående företag. I GPSR texten kan du se att de nämner att tester kan göras av både tillverkaren eller av en annan part på tillverkarens uppdrag.

I realiteten är det dock få små och medelstora företag som har utrustning och expertis för att kunna genomföra tester i enlighet med harmoniserade standarder och de testmetoder som måste följas.

Hur lång tid tar produkttester?

I regel tar testerna 1 till 2 veckor. Detta räknas dock från att ni har skickat fysiska prover till testlabbet.

Vad får vi efter att testet är genomfört?

Då kommer ni få en testrapport som anger de tester som genomförts, och resultatet för respektive test.

Vad skall vi göra med en testrapport?

Testrapporter skall inkluderas i er tekniska dokumentation och kan behöva skickas till svenska myndigheter på begäran. Elsäkerhetsverket gör exempelvis kontroller av produkter vid ankomst.

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se