Vad kan jag göra om våra produkter stoppas i tullen?

Publicerad den Lämna en kommentar

Tullverket produktsakerhet

Tullverket genomför kontroller i syfte att verifiera att produkter möter gällande krav på säkerhet och märkning. I praktiken kan detta innebära att du utan förvarning får en lista med handlingar som måste skickas in på utsatt tid. Det finns ingen väg runt en sådan kontroll, utan som importör måste du kunna bevisa att produkten möter kraven på säkerhet, märkning och dokumentation på begäran.

I denna guide förklarar vi vilka handlar som kan komma att begäras, och hur du som importör kan förbereda dig för framtida kontroller av Tullverket och andra myndigheter.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

Varför kontrollerar Tullverket produkter?

Tullverket kontrollerar varor som ankommer till Sverige för att minska risken att hälsofarliga produkter släpps ut på marknaden. Det kan handla om rutinkontroller såväl som kontroller som riktas mot specifika företag eller produkttyper.

Dessa kontroller sker ofta i samarbete med andra myndigheter, exempelvis Elsäkerhetsverket.

Vilka typer av produkter kontrolleras Tullverket och andra myndigheter?

Tullverket kan i praktiken kontrollera vilka produkter som helst. I vår erfarenhet så är det dock vanligare att Tullverket riktar in sina kontroller på produkter som är mer riskfyllda. Nedan följer ett antal exempel:

 • Leksaker
 • Elektriska produkter
 • Batterier
 • Medicintekniska produkter
 • Kosmetika
 • Maskiner

Det är också vanligare att produkter som måste vara CE märkta kontrolleras.

Kontrollerar Tullverket allt inkommande gods?

Nej, Tullverket kan inte kontrollera allt gods som importeras till Sverige. Således förvånas vissa importörer när deras gods helt plötsligt kontrolleras av Tullverket, trots att de importerat samma produkter i flera års tid.

Med andra ord är avsaknad av tidigare kontroller ingen som helst garanti eller ens indikation på att era produkter anses vara “godkända”.

Vad innebär det att myndigheten kontrollerar produkter?

Tullverket kan genomföra såväl en fysisk inspektion för att kontrollera varorna. Då kan det exempelvis handla om att granska att produkten är märkt på rätt sätt. I vår erfarenhet så är det dock vanligare att Tullverket eller andra myndigheter, exempelvis Elsäkerhetsverket, enbart begär in handlingar som skall styrka att produkten möter gällande krav.

Vilka handlingar begärs av Tullverket eller andra myndigheter?

Det beror helt och hållet på vilken typ av produkt det handlar om. De dokument som krävs beror nästan alltid på vilka EU direktiv och förordningar som är applicerbara. När det gäller produkter som skall CE märkas så är det ganska vanligt följande begärs:

1. EU försäkran

2. Bilder som visar att produkt och förpackning är korrekt märkt

3. Kopia på manual

4. Testrapporter

I visa fall kan de också begära in teknisk dokumentation, men oftast så faller många importörer på att de inte har ovanstående dokument.

Om dina varor kontrolleras brukar du få en dokumenterad underrättelse om detta där de listar handlingar och annan information som måste skickas in.

Hur kan vi lösa en sådan situation?

Det enda sättet som en kontroll kan slutföras på ett korrekt sätt är om produkterna möter gällande direktiv och förordningar. Det i sin tur kräver att de är:

a. Testade (och att ni har bevis på detta)

b. Korrekt märkta – både på produkt och förpackning

c. Korrekt dokumenterade – exempelvis EU försäkran, manual och teknisk dokumnetation

Tullverket och andra myndigheter kan inte förhandla fram andra lösningar, utan de produkter som säljs i Sverige måste vara säkra och korrekt märkta.

Vad händer om jag inte har de handlingar som krävs?

Det många importörer gör är att de kontaktar sina fabriker, ofta i Asien, för att efterfråga testrapporter och dokumentation. I praktiken är det väldigt osannolikt att en fabrik i Asien kan bifoga komplett dokumentation som bevisar EU regler. Därtill är det lika osannolikt att de av en ren slump skulle ha märkta era produkter på rätt sätt.

Testrapporter

I bästa fall kan du få några utdaterade testrapporter som leverantören har, ofta för helt andra produkter. Myndigheter som Elsäkerhetsverket accepterar dock inte vad som helst utan det skall tydligt framgå att exempelvis testrapporter gäller för just den produkt som kontrolleras. Det innebär att det skall finnas bilder och att artikelnummer skall matcha.

Slutligen måste testrapporterna också gälla för de direktiv och förordningar som är applicerbara för produkten i fråga.

Märkning

Att märka om en produkt är i praktiken omöjligt om de stoppats av myndigheterna. Det är också dyrt. Därtill är det inte säkert att det accepteras i ett så sent skede.

Hur kan vi undvika att våra varor stoppas i tullen?

Det finns bara ett sätt att undvika att varor stoppas i tullen, och det är att ni säkerställer att era produkter:

1. Möter samtliga EU direktiv och förordningar, inklusive harmoniserade standarder.

2. Möter krav på kemikalier och tungmetaller

3. Är korrekt märkta

4. Korrekt dokumenterade

5. Är labbtestade

Det finns inga genvägar, utan i praktiken måste ni själva ha koll på gällande EU direktiv och standarder. Det innebär också att produkterna skall vara testade, dokumenterade och korrekt märkta – innan godset skeppas eller flygs till Sverige.

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se