Vad kostar CE märkning?

Publicerad den Lämna en kommentar

Kostnader
CE märkningen i sig kostar ingenting i den meningen att du inte behöver betala någon avgift för att använda CE märket. Därtill betalar företag ingen avgift still myndigheter. Dock innefattar processen som måste efterlevas för att möta kraven steg där det ibland är ett måste att anlita utomstående konsulter, testföretag och anmält organ.

Ofta är det valfritt, om än nödvändigt, att ta hjälp av utomstående expertis vid CE märkning av produkter. När det gäller vissa produkter är det dock obligatoriskt.

Kostnadsfri konsultation (30 min)

Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

 

MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se

Konsultation

Att hantera CE märknings-processen kräver att du har expertis som täcker EU direktiv och standarder. Därtill är det ofta nödvändigt att sammanställa dokumentation, och inte minst se till att produkten är konstruerad i enlighet med de säkerhetskrav som finns.

Om du måste anlita extern hjälp för detta kommer det medföra kostnader. Således beror kostnaden vid CE märkning till stor del på hur mycket av processen ditt företag kan hantera internt.

Undersöka regleringar

Vid CE märkning är det nödvändigt att först undersöka vilka EU direktiv som gäller för produkten. Detta beror på flera faktorer:

 • Produkt (exempelvis elektronik)
 • Användningsområde (exempelvis skyddshandskar)
 • Specifikationer/funktionalitet (exempelvis inspänning och WiFi)
 • Åldersgrupp (exempelvis leksaker för barn)

Givetvis kan du på egen hand läsa igenom alla EU direktiv och på så sätt göra en bedömning av vilka som gäller för din produkt. Det kan dock vara svårt och tidskrävande, vilket är varför många svenska företag anlitar konsulter.

Undersöka EN standarder

EU direktiv hänvisar i sin tur till harmoniserade EN standarder. Direktiven sätter i regel övergripande krav medan EN standarder är applicerbara för specifika produkter eller tester. Många företag väljer att anlita konsulter för att också undersöka vilka standarder som är relevanta.

Implementering av EN standarder

Vissa EN standarder, exempelvis EN 71-3, listar kemikalier och gränsvärden. Andra EN standarder är mer omfattande och kan kräva att din produkt är konstruerad för att möta mekaniska säkerhetskrav eller elsäkerhetskrav.

Det innebär att du kan behöva anlita konsulter med specifik teknisk expertis för att redan på ritbordet säkerställa att produkten möter kraven. Om inte, så riskerar du att masstillverka en produkt som redan från början var dömd att inte gå igenom slutliga labbtester.

Dokumentation och märkning

Slutligen är det också nödvändigt att sammanställa EG-försäkran, manual och teknisk dokumentation. Du kan som sagt göra det på egen hand, eller ta hjälp av en konsult.

Kostnad

Kostnaderna för att anlita en svensk konsult kan variera från 5 000 till 10 000 SEK för att söka efter regleringar och standarder, till över hundra tusen kronor för mer komplexa projekt där de skall sköta allt från research till teknisk implementing.

Labbtester

I praktiken är det nästan alltid nödvändigt att boka labbtester med ett utomstående företag, exempelvis RISE, QIMA eller Intertek. Det går inte att CE märka en produkt enbart på löften från en fabrik eller känsla. Något måste ligga till grunden för CE märkningen, och många företag saknar helt enkelt expertis och utrustning för att själva genomföra labbtester.

Kostnaden beror på produktens komplexitet. Nedan följer exempel:

 • EN 71 (Leksaker): 5 000 till 15 000 SEK
 • RoHS (Elektronik): 3 000 till 5 000 SEK
 • EMC (Elektronik): 3 000 till 5 000 SEK
 • Radio Equipment Directive (Elektronik): 7 000 till 10 000 SEK

Oftast krävs fler än ett labbtest för att CE märka produkten. Exempelvis måste elektroniska produkter ofta testas enligt RoHS direktivet och EMC direktivet. Således beror den slutliga kostnaden på hur komplex produkten är och hur många direktiv som är applicerbara.

Anmält organ (Notified Body)

Vissa produkter kräver att ett anmält organ granskar dokumentationen och genomför tester av produkten. I dessa fall duger inte vilket testföretag som helst, utan det måste vara ett anmält organ. Ett exempel på anmält organ i Sverige är RISE.

Kostnaden för att anlita ett anmält organ beror helt och hållet på produktens typ och risknivå.

Hur kan vi minimera kostnaden?

Det finns två faktorer som sällan kan påverkas:

1. Kostnad för labbtester

2. Kostnad för att anlita anmält organ (om det är obligatoriskt)

Dock kan du spara väldigt mycket pengar genom att på egen hand hantera följande moment:

1. Undersöka applicerbara EU direktiv

2. Hitta rätt EN standarder

3. Implementera EN standarder i produkten

4. Sammanställa EG-försäkran, instruktionsbok och teknisk dokumentation

Om du förväntar dig att lägga ut hela processen kommer det kosta därefter.

Varför kan inte leverantören hantera CE märkningen?

Att CE märka en produkt kräver antingen att du har en expertis som tillverkare utanför EU inte har, eller att de investerar summor som skulle leda till att de förlorar pengar på att göra affärer med dig. Det går inte ihop att förvänta sig att exempelvis en OEM fabrik i Kina eller Vietnam skall ta kostnaden för CE märkning. Därtill har fabriker inte den expertis som krävs. De förväntar sig att du som företag i Sverige har koll på de regler som gäller i din egen marknad.

När det gäller tillverkning inom EU är det en fråga om vem som äger varumärket och huruvida produkten är tillverkad efter er design. Om du köper varor för återförsäljning, dvs utan att design ändras eller med ditt varumärke, är det i regel inte ditt företag som måste stå få för CE märkningen. Då använder ni dokument från tillverkaren.

Om du istället tillverkar varor inom EU efter er design, eller varumärke, landar ansvaret på er. Då är det också en fråga om att en fabrik helt enkelt inte får det att gå ihop om de skall stå för CE märkningen av er produkt.

Vad kan det kosta att sälja en produkt som inte är CE märkt?

Att sälja en produkt utan CE märkning, under förutsättning att det är obligatoriskt för produkten i fråga, så kan det sluta med möter, vite och återkall. Det kan vara kastrofalt då du i praktiken kan åka på både böter och tvingas återbetala de kunder som köpt er icke-CE märkta produkt.

 • Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se


  Disclaimer: The Site cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of legal advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

  Full Disclaimer: Link

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  Kostnadsfri konsultation (30 min)

  Har du frågor om EU regler och märkningskrav för konsumentprodukter? Då kan du boka ett samtal med oss helt kostnadsfritt.

   

  MVH Fredrik Grönkvist, Compliancegate.se